Vriendenclub

 

 Als donateur steunt u de activiteiten van ons koor, waardoor u recht hebt op de gebruikelijke

korting op de plaatsbewijzen van onze concerten. Als u nog geen donateur bent, meldt u dan

aan. De minimum donatie per jaar bedraagt € 15,- en € 25,- incl. ons informatieblad dat ca. 6

keer per jaar verschijnt.

Uiteraard hebben wij er geen bezwaar tegen als u een hoger bedrag wenst te betalen. Mocht

u nadere informatie wensen over onze verdere activiteiten, schroom dan niet om contact op

te nemen met de secretaris. (Zie contact).