Geschiedenis

image017Hoe het S.E.R.-KOOR begonnen is:

Tijdens de avondvierdaagse in Ridderkerk is het idee geboren om een algemeen koor op te richten. In september 1987 is men begonnen met de eerste repetities. Omdat er juridisch als financieel nog niets was geregeld heeft het toenmalige interim bestuur, organisatorisch een onderkomen gezocht bij de Stichting Evenementen Ridderkerk (S.E.R.). Vele leden van het eerste uur waren al betrokken bij activiteiten van de S.E.R.
De SER heeft in haar statuten als doelstelling staan “Het bevorderen van de gemeenschapszin van de bewoners van de gemeente Ridderkerk”.

In het eerste jaar hebben Hannie Boele en Nelie Fraanje de organisatie en de financiën onder verantwoording van de S.E.R. op voortreffelijke wijze uitgevoerd.

In 1988 heeft men een bestuur gekozen. Dit bestuur heeft in 1992 de vereniging Algemeen Gemengd S.E.R.-koor tot stand gebracht d.m.v. notariële vastlegging van de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment is het S.E.R.-koor een zelfstandige vereniging die alleen middels een clausule in de statuten, binding heeft met de S.E.R. Deze binding bestaat er uit dat een bestuurslid van het koor in het algemeen bestuur van de S.E.R. is opgenomen. De S.E.R. heeft dus geen invloed op het reilen en zeilen van de vereniging S.E.R.-koor.

De bron en het ontstaan van het koor is dus de S.E.R. Daarom hebben de leden in 1992 ook ingestemd met het kiezen van deze naam en is dit wederom in 1998 bevestigd in de statuten. De initiatiefnemers hadden niet het vermoeden dat het koor zo’n aantrekkingskracht zou hebben. De oprichting van het S.E.R.-koor betekende voor het koorleven in Ridderkerk een doorbraak. Een voorzichtig begin met nog geen 30 leden maakte al na een jaar plaats voor een ledenstop.
De oorzaak van de snelle groei moet gezocht worden in de repertoirekeuze. Zoveel mogelijk variatie, niet geremd door ideologie, kan het koor kiezen uit klassiek of modern, licht of zwaar, humor of ernst, musical, operette, opera, etc.
Er bleek in Ridderkerk duidelijk behoefte te bestaan aan repertoire, dat niet aan beperkingen onderhevig is en dat uitsluitend gericht is op het plezier in het gezamenlijk beoefenen van de zangkunst van uiteenlopende muziekstijlen.

Voorzitters:
Hannie Boele 01-09-1987 tot 01-11-2000
Aad de Zeeuw a.i. 08-11-2000 tot 30-01-2001
Froukje van Santen 30-01-2001 tot 14-05-2002
Maurice Geuskens 14-05-2002 tot 27-01-2009

Agnes van Heek heden


Dirigenten:

Ria van der Velden

Joost van Beek als invaller

Dick Klip

Joost van Beek als invaller

Theo van der Hoorn

Jan Bode

Johan Vingerhoed

Jurate Haasdijk

Robert Kops


Vaste begeleiding:

Was Thérèse Maissan

Was Kamelia Miladinova

Was Jeroen Liedorp

is nu Lenny Vis